CaseConsultants

Algemene Verordening Gegevensbescherming Specialisten

Audits

Waarom wilt u audits laten uitvoeren?

De AVG schrijft voor dat u regelmatig checkt of u nog in lijn bent met deze wetgeving. Tenminste jaarlijks moet u een audit uitvoeren op de naleving van de AVG. Een Fit-Gap analyse uitvoeren en waar nodig, gewenst of noodzakelijk aanpassingen in de organisatie doorvoeren. Het kan gebeuren dat u op andere momenten een controle wilt laten doen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe IT systemen in gebruik neemt, te maken krijgt met nieuwe wet en regelgeving,  nieuwe diensten aanbiedt, een marketing campagne opzet.

Wij hebben de tools, technieken en werkwijzen om de audit tot een goed einde te brengen, en geven u een advies hoe om te gaan met aanpassingen binnen de organisatie. Zo blijft u compliant en helpen u compliant te blijven met de AVG.

CaseConsultants helpen u bij de uitvoering van de audit en ondersteunen u bij de opzet van het (jaarlijkse) audit programma.