CaseConsultants

Algemene Verordening Gegevensbescherming Specialisten

De Functionaris Gegevensbescherming

Wanneer heeft u een Functionaris Gegevensbescherming nodig?
De AVG geeft expliciet aan wanneer u verplicht bent een Functionaris gegevensbescherming aan te wijzen. Maar heeft u die verplichting niet dan nog is het verstandig om een Privacy Officer aan te stellen.

Het is de rol van de FG om toezicht te houden op de naleving en handhaving van de AVG binnen uw organisatie. Hij is degene die u kan vertellen en adviseren wanneer het gebruik van persoonsgegevens in het geding komen: nieuwe systemen en applicaties, nieuwe wetgeving, nieuwe groepen klanten etc.
Of misschien wel erger: een datalek.

Als de FG functie in uw organisatie geen full time job is kunnen CaseConsultants een FG leveren, voor langere tijd, voor kortere tijd of op “afroepbasis”. Maar ook privacy officers die u en uw organisatie bijstaan om u te helpen bij acute vragen, of te assisteren bij uitvoering van (nieuwe) projecten.

CaseConsultants zorgen ervoor dat u AVG compliant blijft.