CaseConsultants

Algemene Verordening Gegevensbescherming Specialisten

Documentatie


Wij geloven dat ‘het beste gebruiken’ beter is dan zelf iets slechts verzinnen. Het internet staat vol met dat laatste. Wij hebben inmiddels de ervaring om de beste templates te kunnen vinden en zo niet, ze zelf te maken. Wij stellen deze gratis ter beschikking aan onze klanten mits we geen copyrights schenden. Verwerkingsregisters, standaard verwerkersverklaringen, privacy notices, datalek procedures, we hebben het beste voor onze klanten liggen…

Tevens kunnen wij u en uw medewerkers voorzien van kant en klare literatuurlijsten, toegespitst op uw situatie. Zodatu niet eerst 4 boeken besteld, waar u later spijt van krijgt omdat het 5e boek alleen al beter is dan de voorgaande 4 samen.